2010-02-05

Hacker ဆုိသည္မွာ


Hacker ဆုိတဲ့ စကားအစစ္အမွန္ကုိ ျငင္းခုံဖုိ႔ အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္။ သုံးခ်င္တုိင္း သုံးႏုိင္တဲ့၊ သုံးခ်င္တဲ့ ေနရာ တုိင္း သုံးႏုိင္တဲ့ သေဘာေတြေဆာင္ေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ Hacker ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရရင္းျမစ္ကုိ နားလည္ဖုိ႔ လက္ရွိေခတ္အေျခအေနကို နားလည္ထားဖုိ႔ လုိမယ္ထင္တယ္။
Hacking ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ ကြန္ပ်ဴတာေလာကထဲ ေရာက္လာတာ ၁၉၆၀ ေလာက္ကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္သုံးစဲြခဲ့တာကေတာ့ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ကလုိ႔ သိရတယ္။ MIT မွာ ေက်ာင္းလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ သူတုိ႔က ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခဲြျခားထားတယ္။ Tools အုပ္စုနဲ႔ Hackers အုပ္စုဆုိၿပီးေတာ့ပါ။
Tool ေတြက ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္တယ္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ စာၾကည့္တုိက္သြားၿပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္တယ္။ သူတုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္က အတန္းထဲမွာ "A" အဆင့္ေတြခ်ည္း ရဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ Hacker ေတြကေတာ့ Tool ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ပဲ။ ေက်ာင္းလည္း တက္ခ်င္မွ တက္တယ္။ တစ္ေန႔လုံး အိပ္ခ်င္လည္း အိပ္ေနတတ္တယ္။ ညဘက္ က်မွ သူမ်ားေတြ လည္ပတ္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ခ်ိန္ေတြမွာ သူတုိ႔ေလ့လာမႈေတြ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔က သာမန္ဆုိတာေလာက္ကုိပဲ သေဘာေတြ႕တတ္ၾကတယ္ေလ။
ဒါဆုိရင္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဘာဆုိင္သလဲလုိ႔ ေမးစရာရွိတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ hacker မသက္ဆုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရတာကေတာ့ အမွန္ပဲ။ Hacker ေတြမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ Tool ေတြမွ A အဆင့္ေတြ ရတာမဟုတ္ဘူး။ Hacker ေတြလည္း အတန္းထဲမွာ A အဆင့္ေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေနၾက တယ္။ Hacker ေတြဆုိတာက သူတုိ႔၀ါသနာပါတဲ့ တစ္ခုခုမွာ အာ႐ုံစုိက္ၿပီး စူးစုိက္နစ္ျမႇပ္ထားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခုကို မလုပ္ခ်င္ရင္လည္း မလုပ္ဘူး။ လုပ္ၿပီဆုိရင္လည္း မထတမ္း စဲြစဲြၿမဲၿမဲ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ တယ္လီဖုန္းေတြကို ကလိခ်င္ ကလိမယ္။ သိပၸံ၀တၳဳေတြ ဖတ္ခ်င္ ဖတ္ေနမယ္။ အေပ်ာ္တမ္း ေရဒီယို အသံလႊင့္ ေကာင္းလႊင့္ေနမယ္။ Hacker ဆုိတာ ေမာ္ဒယ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ေက်ာင္းသားလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ပါေမာကၡ လည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကုိင္မွ hacker မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာကုိ စူးစုိက္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနၾကတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ၁၉၈၆ ေလာက္တုန္းက MIT မွာ hacker ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ကြန္ပ်ဴတာ hacker ဆုိၿပီး သုံးခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး "building hacker" လုိ႔ သုံးခဲ့ၾကတယ္။ ေရပုိက္ေတြ၊ အိမ္ေခါင္မုိးေတြေပၚမွာ ဘယ္သူမွ တက္ၿပီး မလုပ္ႏုိင္တဲ့အလုပ္မ်ဳိးေတြကို တက္ၿပီးလုပ္ႏုိင္တဲ့သူ ေတြကုိ hacker လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာ hacker (computer hacker) ဆုိတာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ေကာင္းေကာင္း နားလည္၊ စူးစူး စုိက္စုိက္လည္းလုပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အရာရာကုိ အားထုတ္၊ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ဘ၀ကုိနစ္ျမႇပ္ထားသူေတြကုိ ေ၀ါဟာရ ေျပာင္းၿပီး ေခၚလာၾကတယ္။ Hacker အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စိတ္ထားအေပၚမူတည္ၿပီး hacker တုိင္းကုိ တူတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာ programming ဆုိတာက ၀ါသနာပါမွ ေအာင္ျမင္စြာ သင္ယူလုိ႔ရတယ္။ Programmer ေတြ ဆုိတာက ေငြေၾကးအရခ်ည္း လုပ္ေနၾကတာလုိ႔ မွတ္ယူလုိ႔ မရဘူး။ အခ်ဳိ႕လည္း ေပ်ာ္လုိ႔လုပ္ေနၾကတာ။ Program ေရးရင္ ေငြရတယ္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ hacker လုပ္တုိင္း ေငြရဖုိ႔ လုပ္တာလုိ႔လည္း မွတ္ယူလုိ႔ မရဘူး။ Hacker ဆုိတာ လူႀကမ္းႀကီးေတြ မဟုတ္ဘူး။ အလွရသကို ခံစားတတ္သူ ေတြလုိ႔လည္း ေျပာႏုိင္တယ္။
ကြန္ပ်ဴတာ hacker ေတြမွာ သူ႔လုိင္းနဲ႔သူ ရွိၾကတယ္။ Algorithm hacker ေတြက ျပႆနာရပ္တုိင္းကုိ စည္းကမ္းတက် algorithm နည္းက်က် ေျဖရွင္းေလ့ရွိတယ္။ System hacker ေတြက်ေတာ့ operating system ေတြကို ဒီဇုိင္းထုတ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ Password hacker ေတြကေတာ့ လူေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ password ေတြကုိ လုိက္ၿပီး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ကေတာ့ Newsweek မဂၢဇင္းက ေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
System တစ္ခုရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္လုိ႔ ေငြေၾကးအရ အျမတ္ထြက္သြားတဲ့ သူခုိးလုိ ေကာင္ေတြကို hacker လုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူး။ Hacker ဆုိတာ သူခုိးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ မွတ္ထားေစခ်င္တယ္။ Hacker လုပ္တာ သူမ်ားပစၥည္းခုိးၿပီး အသက္ေမြးဖုိ႔ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရမယ့္ hacker ဆုိတာ 'ပညာရွင္' ပါ။ ပညာသင္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ပညာတတ္ဖုိ႔၊ ပညာရွာဖုိ႔ ဘ၀မွာ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ ႏုိင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ရမယ္။ Password Hacker ဆုိတာ system ေတြ ဘယ္လုိ လုပ္တယ္ဆုိတာ သိခ်င္လုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းလုိက္ေနသူေတြပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ သိခ်င္လုိ႔ မသိသိ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်င္ ႀကိဳးပမ္းမယ္၊ အလဲြသုံးစားေတာ့ မလုပ္ဘူး။ မေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ hacker ဘဲြ႕ခံတာ မဟုတ္ ဘူးဆုိတာေတြ သတိျပဳေစခ်င္တယ္။

Hacker ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ ရသ

လူ႔သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာ အမွားနဲ႔အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔အဆုိး ဆုိတာ ဒြန္တဲြေနတာပဲ။ လူတုိင္းလူျဖစ္လာၿပီ ဆုိကတည္း က လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္း လူမႈေရးႏွင့္ မလဲြမေသြ ပါ၀င္ပတ္သက္လာရလိမ့္မယ္။ လူဆုိတာကလည္း သူ႔အဆင့္ အတန္းနဲ႔သူ၊ သူ႔ခံယူခ်က္နဲ႔သူ ကုိယ့္ဘ၀ကုိယ္ ျပဌာန္းတတ္ၾကပါတယ္။
ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ 'စံ' ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေလာက္ကတည္းက စတင္ခ်ဳိးေဖာက္လာခဲ့ၾက တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ မွတ္မွတ္သားသား Immanuel Kant (1724-1804) ဆုိသူက စတင္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာလုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္။ Kant ဟာ ၂၀ ရာစုမွာေတာ့ အေတြးအေခၚပုိင္းမွာ အေတာ္ေလး ထူးဆန္းစြာ တီထြင္ေတြးေခၚ ႏုိင္ခဲ့သူလုိ႔ ဆုိရမယ္။ သူက အစဥ္အလာ လူေတြ လက္ခံေနၾကတဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားစံေတြကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္ရွိဖုိ႔ သူက အမ်ားႀကီး ေတြးေခၚ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ သူက လူသားဆုိတာ ဘာ၊ လူ႔တန္ဖုိးဆုိတာ ဘာ စတာေတြကို မိတ္ဆက္တင္ျပခဲ့တယ္။ Kant အေတြးအေခၚေတြမွာ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္စရာ ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သူက "လူတုိင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိတယ္။ လူတုိင္း စိတ္ကူးထဲမွာရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ လူတုိင္းကုိ ဘာလုပ္ခြင့္ရွိတယ္၊ ဘာလုပ္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိတာေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား သတ္မွတ္ေပးထား သင့္တယ္" စသျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့တယ္။
Hacker တစ္ေယာက္ဆုိတာ ေမြးရာပါ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴခဲ့မွ ရႏုိင္တယ္။ Hacker ေတြက hack ဆုိတာကုိ ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ုိဂရမ္မွာ hack လုပ္ဖုိ႔ ပ႐ုိဂရမ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ VisiCalc ဆုိတာ hack program တစ္ခုေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကုိ ေရးခဲ့တဲ့ programmer က hacker ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ Hacker မွာ ေကာင္းတာေတြလုပ္တဲ့ hacker ေကာင္းေတြ ရွိသလုိ၊ မေကာင္းတာေတြ လုပ္တဲ့ hacker ဆုိးေတြ ဆုိၿပီး ေပၚလာတယ္။
Hacker ဆုိတဲ့ စာအုပ္မွာ စာေရးသူ Steven Levy က "Hacker ကုိယ့္က်င့္တရား" နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္ေလး ရွည္လ်ားစြာ ေျပာထားတယ္။ သူ႔ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ hacker ဆုိတာ လွည့္စားတတ္တဲ့ သေဘာ ေတြ၊ မဟုတ္တာ လုပ္တဲ့ သေဘာေတြ ပါေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူက hacker ကုိယ္က်င့္တရားဆုိတာကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူက hacker ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စံေတြအျပင္ hacker ရဲ႕ အလွနဲ႔ ရသကုိပါ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ Richard Stallman ဆုိသူက သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မခုိးေစခ်င္ရင္ ေျဗာင္ဖြင့္ေပး ေပါ့လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အမွား အမွန္ဆုိတာကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္လုိ႔ ဆုိတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြကုိ ထိန္ခ်န္တယ္၊ ဖုံးကြယ္တယ္ဆုိတာ အသုံးမ၀င္ေတာ့ဘူး။ လူဆုိတာ ၀ွက္ထားတာေတြကုိ ပုိသိခ်င္ တယ္။ ဖုံးထားရင္ ဖြင့္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ဗီဇေတြ ရွိေနေတာ့ လူ႔သဘာ၀ကုိ နားလည္ဖုိ႔လုိတယ္။
MIT မွာ hacker ေတြ စေပၚေတာ့ သူတုိ႔အားလုံး ဘဲြ႕ရပညာတတ္ေတြ။ အလြန္ဆုံး အသက္ေတြက ၂၀ ၀န္းက်င္ေလးေတြေပါ့။ ဒီအရြယ္ဆုိတာ ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ ရသကုိ အခံစားတတ္ဆုံးနဲ႔ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာပုိင္းျဖတ္ ႏုိင္ဆုံး အရြယ္လုိ႔ ေျပာရမယ္။
ေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔၊ မေကာင္းတာလုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာကလည္း ပညာေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္ေသးတယ္။ အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္စဥ္းစား ပုိင္းျဖတ္ႏုိင္သူေတြသာ ကုိယ္ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိသိႀကီးနဲ႔ မဟုတ္တာလုပ္ရင္ကေတာ့ ဥပေဒက ခ်မ္းသာေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


Ref:
-What is a Hacker?, by Brain Harvey (University of California, Berkeley)
-Personal computer February 2010 မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။)

No comments:

Up