2009-01-23

ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖ

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖက႑ပါ အေမးအေျဖမ်ားကို ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာကုိ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ရံဖန္ရံခါသုံးစဲြသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကုိ သုံးစဲြရန္ အစီအစဥ္ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစဲြေနရင္း ေတြ႕ႀကဳံလာရႏုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
-ကြန္ပ်ဴတာ စာစီစာ႐ုိက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းဇယား ေရးဆဲြျခင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္၀ဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အပါအ၀င္ ၀င္းဒုိးစ္အသုံးျပဳသည္အထိ အခန္းက႑ေပါင္း ၁၅ ခု၊ ေမးခြန္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ ကုိ ေျဖဆုိေဖာ္ျပထားသည္။
-အေမးအေျဖတစ္ပုဒ္ခ်င္းတုိင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ခန္းစာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚမွ အေျဖရွာေဖြဖတ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ တစ္အုပ္လုံး အစအဆုံး ေလ့လာဖတ္႐ႈလွ်င္လည္း အက်ဳိးရွိ သည့္ အေမးအေျဖမ်ား ျဖစ္သည္။
- ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးအတြက္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာေဖြေပးထားသည့္အတြက္ အားလုံးကို ေလ့လာၿပီးလွ်င္ မိမိကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုျဖစ္တုိင္း ကြန္ပ်ဴတာျပင္ဆုိင္သုိ႔ ပုိ႔စရာမလုိဘဲ မိမိဘာသာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္အထိ နားလည္ တတ္ကၽြမ္းလာမည္ျဖစ္သည္။
-ကြန္ပ်ဴတာအေမးအေျဖ တစ္ပုဒ္ခ်င္းတုိင္းကို ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူေသာ စကားေျပျဖင့္ ေဖာ္ျပထားၿပီး လုိအပ္သည့္ ေနရာတုိင္းတြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပုံမ်ား၊ အဆင့္အလုိက္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

download


File Type=PDF, Size=8.04 MB
Source of Computer Journal

2009-01-16

MyMyanmar Unicode 2009


Overview
What happen when you become a billionare? You may want to be a superhero. What happen when Myanmar Unicode is perfect solution, you may want MyWindows. Entire Windows XP in Myanmar Language.

download

Download File Type: Rar, Size=25 MB
More details: http://www.mymyanmar.net

2009-01-09

Setting Domain Blogspot With co.cc Domain


Domain Name

Domain name တစ္ခုဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိတဲ့ host computer ဒါမွမဟုတ္ service ရွိရာ ရွာေပးၿပီး အတည္ ျပဳေပးပါတယ္။ domain name ဟာ မၾကာခဏဆုိသလုိ business, organization ဒါမွမဟုတ္ service ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတတ္ၿပီး company အမည္တစ္ခုလုိပဲ မွတ္ပုံတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ domain ေတြကို sub domain ဆုိၿပီး ထပ္ခဲြပါေသးတယ္။ ပုံစံကေတာ့ domain ပုံစံပါပဲ။ ထပ္ခဲြတာက တုိင္းျပည္ေတြရဲ႕ code အမွတ္ အသားပါပဲ။ အဲဒါကုိ sophie@thehub.com.aw မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ sub domain ဆုိတာက thehub ပါပဲ။ thehbub ကုိ Internet Service Provider လုိ႔လည္း သိထားၾကပါတယ္။ သူရဲ႕ domain ပုံစံမွာပါတဲ့ com ဆုိတာ က company တစ္ခု (သုိ႔) commercial site ကို ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ code ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဥပမာ au ဆုိရင္ ၾသစေၾတးလ် (Australia) ကုိ ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ သီးျခား code ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ code ေတြကို အၿမဲသုံးေလ့မရွိပါဘူး။ အဲဒီ code ေတြကေတာ့-

au Australia
ca
Canada

cc Cocos Islands

de Germany

es Spain

fr France
jp Japan
no Norway

uk United Kingdom

nl Netherlands

domain name ပုံစံမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ac Academic (UK)
com Company or Commercial organization

co Company or commercial organization (UK, NZ)

edu Educational institution
gov Government

mil Military

net Internet gateway or administrative host

org Non-profit organization

အက်ယ္သိလုိပါက http://www.internic.net/faq.html ကို ဆက္သြယ္ၾကည့္ပါ။

Free Domain co.cc
co.cc သည္ free အျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ domain တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၎အား URL (Uniform Resource Locator) တစ္ခုအေနျဖင့္သာမကပဲ DNS Records, A, MX, နဲ႔ CNAME records မ်ားအတြက္လည္း အသုံးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။ Blog ေတြရဲ႕လိပ္စာအမည္ေတြကို co.cc အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ "name.blogspot.com" ဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔သုံးရတာကိုက အရမ္းရုိးလြန္းေနပါၿပီတဲ့ (ဒါကေတာ့ သူ႔အေျပာေပါ့)။ ဒါေၾကာင့္ blog ရဲ႕ နာမည္ကို blogspot.com အစား co.cc ဆုိတဲ့ domain ေလးနဲ႔ ေျပာင္းသုံးဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကည့္လုိက္ရေအာင္။ ပထမဦးစြာ-

Setting Domain Blogspot With co.cc Domain

(1) သင့္ browser ရဲ႕ address bar မွာ co.cc ရဲ႕ site ကုိ ရုိက္ထည့္ၿပီးသြားလုိက္ပါ။
(2) ထုိ႔ေနာက္ သင္အသုံးျပဳလုိေသာ domain အား register လုပ္လုိက္ပါ။
(3) အကယ္၍ သင္ေပးလုိက္ေသာ site နာမည္သည္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က အသုံးျပဳထားသည့္ site အမည္ႏွင့္သြား၍ တုိက္ဆုိင္တတ္ပါသည္။ ထုိအခါ အျခားသင့္ေတာ္ရာ domain အမည္တစ္ခုခုျဖင့္ ေျပာင္းလဲၿပီး ထပ္မံ Check availability ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။
(4) ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးသြားေသာအခါမွာ သင့္ domain ကုိ ထပ္မံၿပီး setup လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ Setup-->Manage domain ကုိ သြားလုိက္ပါ။
(5) ထုိ႔ေနာက္ Zone Records ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။
(6) Host Column အကြက္ထဲတြင္ သင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ domain ကုိ ထည့္ပါ။
( ဥပမာ- www.yourdomainname.co.cc )
(7) Type အတြက္ CNAME ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(8) Value box အတြင္းမွာေတာ့ "ghs.google.com" လုိ႔ ျဖည့္ေပးပါ။
(9) ထုိ႔ေနာက္ Setup ကုိ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


က်န္ရွိတဲ့ အဆင့္ေတြကေတာ့ blogspot မွာ ျပင္ဆင္ရမယ့္ အပုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္-

ေရွးဦးစြာ Blogger.com ရဲ႕ blogspot မွာ Log In လုပ္ၿပီး-
(1) "Setting --->Publishing" ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(2) ထုိ႔ေနာက္ Switch to: Custom Domain ကုိ ေရြးပါ။
(3) "Already own a domain? Switch to advanced settings" မွာ click ႏွိပ္ပါ။
(4) ထုိ႔ေနာက္ "Your Domain" ဆုိတဲ့အကြက္ထဲမွာ သင့္ရဲ႕ domain name ေလးကုိ ျဖည့္လုိက္ပါမယ္။

(5) သင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ Save Setting ကုိထပ္မံႏွိပ္လိုက္ပါ။ 1-48 နာရီ အတြင္းမွာ သင့္ co.cc နဲ႔ အဆုံးသတ္တဲ့ domain က စတင္အလုပ္လုပ္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Ref: http://www.trick-blog.blogspot.com
http://aungmyohan.myanmarbloggers.org
အင္တာနက္ guide book (ေမာင္ထူးခၽြန္)


2009-01-05

How to Add Google Webmaster Tools to Your Blogger Blog

သင့္ sites ဆီကုိလာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ၾကသူမ်ားအေပၚမွာ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈ project ကို အသိအမွတ္ ျပဳႏုိင္ေရးသည္သာ အဓိကလုိရင္းပန္းတုိင္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ websites မ်ားရဲ႕ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ လမ္းေၾကာင္းကိုလုိက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ Site အားလုံးအတြက္ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆုံး Tools တစ္ခုမွာ Google Webmaster Tools တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပုံမွာ လြယ္ကူၿပီး Blogger အတြက္သာမက Website မ်ားအတြက္ပါ အသုံးခ်ႏုိင္ပါေသးတယ္။ Tracking လုပ္ရန္လုိအပ္ခ်က္အရ သင့္ site အတြင္းသုိ႔ Google Tools ေလးကို ေပါင္းထည့္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွလည္း Google မွာ ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရးတင္ထားေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္အေသးစိပ္ ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ မစတင္မီွ သင့္ Blogger Template (သို႔) Website ကုိ Backup လုပ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္

Code:
http://www.google.com/webmasters/tools/

ဟူ၍ သြားပါ။ အကယ္၍ Google account အတြင္း သင္ sign in လုပ္ထားပါက ပုံတြင္ ျပထားတဲ့အတုိင္း Continue ကုိသာ click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


ယခုဆုိရင္ သင့္ site အေၾကာင္းကို Google သုိ႔ ေျပာရန္အတြက္ လုိအပ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာ သင့္ blog ရဲ႕ URL ကုိ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ပုံစံအတြင္း ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Next ကုိ Click သာ ႏွိပ္လုိက္ပါ။


ထပ္မံၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ site ကုိ Verify လုပ္ရန္အတြက္ "Verify Your Site" အေပၚမွာ Click တစ္ခ်က္ႏိွပ္ပါ။
"Choose Verification Method" ကုိ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ "Add a Meta tag." ေပၚမွာ click ႏွိပ္ပါ။
ထုိအခါ သင့္ blog အတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲထည့္သြင္းရန္လုိအပ္တဲ့ Meta tag ကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ေအာက္ဘက္ နမူနာတြင္ ၾကည့္ပါ။
(1) ထုိ႔ေနာက္ blogger.com ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။


Code:
http://www.blogger.com/
(2) Sign-in ျပဳလုပ္ၿပီး blogs Control panel သုိ႔ သြားပါ။
(3) ထုိ႔ေနာက္ Template ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
(4) ထပ္မံၿပီး "Edit HTML" ေပၚတြင္ ပုံတြင္ျပထားသကဲ့သုိ႔ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


Verification code ကုိ Blogger အတြင္းရွိ "Edit HTML" အပုိင္းတြင္ ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္-
(1) သင့္ Template အတြင္း head ဟူေသာ tag ကုိ ပုံတြင္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ရွာေဖြလုိက္ပါ။
(2) ထုိ႔ေနာက္ သင္ Webmaster Tools အတြင္းမွ ကူးယူလာေသာ code ကို head tag ရဲ႕ ေအာက္မွာ ထည့္ပါ။
(3) စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆုံးသုိ႔ Buttom ကုိ Scroll လုပ္ၿပီးေနာက္ "Save Template" ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ပါ။


Verification code ကို ေသခ်ာစြာထည့္ထားၿပီးေနာက္ Save လုပ္ၿပီးေသာ္ Verification Process ျပည့္စုံ သြားပါၿပီ။ ၿပီးေသာ္ Webmaster Tools window ဆီသုိ႔ ျပန္သြားၿပီး Verify ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။


Congratulations!
ယခုဆုိရင္ သင့္ site မွာ Google Webmaster Tools ကို အသုံးျပဳထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

Ref: post of xnyash


Up