2009-06-12

At War In The 20Th Century

၂၀ ရာစုႏွစ္ တုိက္ပဲြေဟာင္းကုိ ျပန္တုိက္ျခင္း
( ခုိးကူးမႈႏွင့္ ဒီဂ်စ္တဲလ္ )
(ေမာင္စူးစမ္း)

IT ကမၻာလို႔ဆိုလွ်င္ Software လို႔ သိသည္။ Computer Software ဘုရင္က Microsoft ျဖစ္ေလေသာအခါ IT ဟု ေျပာလွ်င္ Microsoft ကို တန္းၿပီး ျမင္ၾကသည္။ IT ႏွင့္ Microsoft တစ္ထပ္တည္းလို ျဖစ္ေနသည္။ Microsoft သူေဌးႀကီး Bill Gates က အိမ္တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးစီ ရွိလာေသာအခါ၊ ႐ုံးခန္းတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးစီ ရွိလာေသာအခါ Software ခိုးကူးမႈသည္ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းႀကီးအား အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္လိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အႏၱရာယ္ကို ႀကိဳျမင္သည္။ ထိုသို႔ေျပာစဥ္က Bill Gates သည္ အသက္ ၂၀ အရြယ္သာ ရွိေသးသည္။

သူ႔ Software က ကြန္ပ်ဴတာတိုင္း သံုးျဖစ္လာေသာအခါ သူက software အတု ဖမ္းဖို႔ စံုေထာက္တပ္ရင္း ဖြဲ႔စည္းလာရသည္။ FBI ႏွင့္ DEA အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း တို႔ကုိငွားၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ software အတုဖမ္းဆီးေရး လုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေတြက Microsoft စံုေထာက္အဖြဲ႔ကို ကူညီၾကသည္။ သို႔ျဖင့္ Microsoft သည္ software လည္းထုတ္၊ software အတုစစ္ဆင္ေရးကိုလည္း ဆင္ႏႊဲရသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု software အတု စစ္ဆင္ေရးကို ရာစုႏွစ္ေဟာင္းစစ္ပြဲမ်ိဳးကို ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အေ၀ဖန္ ခံလာရသည္။ အလြန္ေခတ္မီၿပီး ေခတ္ေရွ႕က အလြန္ အလ်င္အျမန္ေျပးေနသည္ဆိုေသာ Microsoft သည္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ၂၀ ရာစုႏွစ္က စစ္ပြဲေဟာင္းကို ျပန္ဆင္ႏႊဲေနသည္။ Digital Technology သည္ ျဖစ္ထြန္းမႈ ႏွစ္ရပ္ကို ေမြးထုတ္သည္။ ပထမအားျဖင့္ အရာရာကို ကူးယူႏိုင္သည္၊ ခိုးကူးမႈကို တားဆီးလို႔မရေတာ့။ ဒုတိယ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။ အေျခခံက်သည္။ Information သည္ လံုး၀တံခါးပြင့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းဇာစ္ျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ထားလို႔မရ။ လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားလို႔မရ။ လြတ္လပ္ေသာ Information ဇာစ္ျမစ္ (open source) ေပၚၿပီ၊ မည္သည့္ Information ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ျဖစ္ တံခါးပြင့္ကုန္ၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ Microsoft သည္ ေခတ္ေရွ႕က ေျပးသည္ဆိုပါလ်က္ ေခတ္ေဟာင္းစစ္ ဆင္ႏႊဲေနသည္မွာ အလြန္တံုးရာ အရာက်ေနသည္။ ထိုအခ်က္ကို Bill Gates မသိဘူးလားဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ သိပံုလည္းရ၊ မသိပံုလည္းရ ထစ္ေနသည္ဟု ပါေမာကၡတစ္ဦးက ေ၀ဖန္သည္။ အိုင္တီေလာကတြင္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုရွိသည္။ Hardware ကို ၀ယ္ရမည္။ Software ကိုမွ်ေ၀ရမည္Bill Gates သည္ ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ software အတုေတြ လိုက္ဖမ္းေသာ ရဲလုပ္ငန္းကို ၀င္လုပ္ေနသည္။ သို႔ျဖင့္ အိုင္တီႏွင့္ ရဲ၊ ပညာႏွင့္ စံုေထာက္ မစပ္ေကာင္း မတြဲေကာင္းတို႔ကို လုပ္ေနျခင္းမွာ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံရသည္။

Microsoft Software ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မွာ software အတုလုပ္သူေတြ ခိုးကူးသူေတြမဟုတ္၊ Linux ဟုဆိုသည္။ Linux က လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ေသာ software ကိုထြင္သည္။ ဇာစ္ျမစ္မွန္သမွ်ကို တံခါးဖြင့္ပစ္သည္။ Digital Technology ကိုယ္က ဇာစ္ျမစ္တံခါးေတြ ဖြင့္ပစ္သည္။ ဒီအထဲ Microsoft Windows ေတြလည္း ပါကုန္သည္။


ဘာကေလ စားပြဲ၀ိုင္း

အိုင္တီေလာကတြင္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ဘာကေလစားပြဲ၀ိုင္းသည္ နာမည္ႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ ႏွစ္ဦး၊ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ အိုင္တီေလာကေခါင္းေဆာင္းမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုစားပြဲ၀ိုင္း၌ Microsoft ၏ ခိုးကူးေဆာ့(ဖ္)၀ဲတို႔အေပၚ စစ္ဆင္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလားဆိုေသာ ေမးခြန္းလည္း ပါသည္။ ထိုေမးခြန္းအေပၚ အာ႐ံုမစိုက္တာက ပိုေကာင္းသည္ဟု ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဒီေလာင္ ကေျပာသည္။ ပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုကို တရားမ၀င္တဲ့နည္းနဲ႔ စက္ေပၚတင္လွည့္တာဟာ အဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ ဒီလို မဟုတ္ဘဲ စက္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္အကၡရာနည္းသံုးၿပီး ပိတ္ဆို႔ေတာ့ သံုးစြဲသူအတြက္ အလြန္မအီမသာ ျဖစ္ရပါတယ္ ဟု ေျပာသည္။ တကယ့္ ဥာဏ္ပညာပစၥည္း ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔အလုပ္စနစ္တစ္ခုကို ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဟာင္းေဟာင္း ဆက္သံုးေနရမည္ဟု မဆိုလိုေၾကာင္း Microsoft သိပံုမရေပ။ စင္စစ္ software အေဟာင္း ဆိုရင္း အလကား ေပးပစ္ဖို႔ပင္ ေကာင္းသည္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက လူေတြ သူတို႔ရဲ႕လက္ေတြ႔အလုပ္စနစ္ကို version ေဟာင္းအတိုင္း သံုးစြဲေစခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္မွန္ပါ့မလဲဟု အျခား ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ စီဘာက ေ၀ဖန္သည္။ Software ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔အလုပ္စနစ္ Operating System ကို ေခၚသည္။

Software ခိုးကူးျခင္းသည္ က်င့္၀တ္သီလ ျပသနာမဟုတ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ျပသနာျဖစ္သည္။ Digital Technology သည္ မည္သည့္အရာကိုမဆို ခ်က္ခ်င္း ခၽြတ္စြပ္ပံုတူကူးႏိုင္၊ ပြားႏိုင္သည္။ ထိုသုိ႔ အေျပာင္းအလဲ တြင္ Microsoft က ခိုးကူးျခင္းအေပၚ စစ္ဆင္ေနျခင္းသည္ တိုက္ပြဲအေဟာင္းတစ္ခုကို ေနာက္ဆံုး တိုက္ၾကည့္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အမွန္က လက္ေတြြ႔အလုပ္စနစ္ software ကို အလကားေပးလိုက္၊ တန္ဖိုးျဖည့့္ ၀န္ေဆာင္မႈကိုသာ ကိုယ္ကေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္သင့္သည္္။ ယခု Microsoft လုပ္ပံုက ကာကြယ္လို႔မရေတာ့သည့္ Information ကို ဇြတ္ ကာကြယ္ေနသည္။ ခိုးကူး Software ေတြေနာက္သာ အေသအလဲ လုိက္ေနေသာအခါ တ႐ုတ္လို ႏိုင္ငံတို႔က ပစၥည္းလိုင္း ေျပာင္းလိုက္႐ံုပဲျဖစ္မည္။ Microsoft ပစၥည္းကို မသံုးဘဲ Linux ပစၥည္းတို႔ကို လိုင္းေျပာင္းသံုးစြဲသည္။ ထိုအခါ Microsoft လုပ္ပံုက မိမိၿပိဳင္ဘက္ Linux အတြက္ ေၾကာ္ျငာေပးသလို ျဖစ္လာသည္။ ခိုးကူး software ဖမ္းရန္ တစ္ေဒၚလာကုန္က်တိုင္း Linux အတြက္ ၁၀ ေဒၚလာဖိုး ေၾကာ္ျငာေပးသလို ျဖစ္သြားသည္။

အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဘန္ဂလိုမွ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ Microsoft Software ႏွင့္မေလ့က်င့္ဘဲ Linux တံခါးဖြင့္ဇာစ္ျမစ္ Open Source တို႔ျဖင့္ ေလ့က်င့္လာ ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ တို႔သည္ Linux တံခါးဖြင့္ ဇာစ္ျမစ္ကို အခမဲ့ရႏိုင္ၿပီ။

Program တစ္ခုကို တရားမ၀င္တဲဲ့နည္းနဲ႔ စက္ေပၚတင္လွည့္တာဟာ အဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ စက္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္အကၡရာနည္းသံုးၿပီး ပိတ္ဆို႔ေတာ့ သံုးစြဲသူအတြက္ အလြန္မအီမသာ ျဖစ္ရပါတယ္။

တံခါးဖြင့္ဇာစ္ျမစ္က Microsoft ကို အလဲထိုးေနၿပီဆိုေသာအခ်က္ကို Microsoft မွ တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ က သိပံုမရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ထဲက တာ၀န္ခံတစ္ေယာက္က တံခါးဖြင့္ဇာစ္ျမစ္သည္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈကို ဖ်က္ဆီးသည္ဟု ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ ေျပာင္းျပန္ေျပာေနပံုရသည္။


Information ေလာက အလံုးစံုျဖစ္ေရး

Technology ေလာကသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြမ်ားသေလာက္ ၿပိဳင္ဘက္ခ်င္း တိုက္ပြဲတို႔ကလည္း အေတာ္ ျပင္းထန္သည္။ အထက္တြင္ Microsoft ႏွင့္ Linux တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္သလို ယခုလည္း Google ႏွင့္ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား တိုက္ပြဲျပင္းထန္လာသည္။ Google က Electronic စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူျဖစ္သည္။ Google က မၾကာေသးမီက အစီအစဥ္တစ္ရပ္လုပ္သည္။ မည္သည့္ စာၾကည့္တိုက္ကမဆို မည္သည့္စာအုပ္ကို မဆို၊ Google Website သို႔တင္ပါ။ Google က ပံုႏွိပ္စာအုပ္တို႔ကုိ Electronic Version အျဖစ္ ပံုစံေျပာင္းလဲေပးမည္၊ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ေၾကညာသည္။ စာၾကည့္တုိက္ေတြအားလံုး Online တင္ၿပီး Electronic Version ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုသူတို႔ထံ ေအာက္ခ်ပို႔ေပးမည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုႏွိပ္စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားအသင္းက Google ကိုကန္႔ကြက္သည္၊ တရားလည္း စြဲသည္။ Google လုပ္ပံုသည္ မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Google ၏ ေခ်ပပံုကလည္း သင့္သည္ဟု ဆိုရမည္။ Google ၏ Mission သည္ Information ကို ေလာကအလံုးစံုတြင္ အသံုး၀င္ေရးႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေရး Universally useful and Accessible ဟုဆိုသည္။ Information ႏွင့္ Education ကို ပံုႏွိပ္ Media ကသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထားရန္မသင့္။ Technology နည္းသစ္တိို႔ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီႏိုင္လွ်င္ ျဖန္႔ခ်ီဖို႔သာျဖစ္သည္။ တားျမစ္ရန္ မဟုတ္ဟုဆိုသည္။ Digital နည္းျဖင့္ စာအုပ္ကုိ သိုမွီးခြင့္ရွိသည္။ ဤနည္းသည္ တရားမွ်တေသာ အသံုးခ်မႈ (fair use) မႈႏွင့္ အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။ စာအုပ္ကို Scan ျပဳ၍ Copy လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ သင့္မသင့္ ျပႆနာအတြက္လည္း တရား႐ံုး ေရာက္ေနသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ရပ္ကိုၾကည့္လွ်င္ Software ကိစၥ၌ တံခါးဖြင့္ဇာစ္ျမစ္ က အိုင္တီေလာကကို ကိုင္လႈပ္ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရမည္။ စာအုပ္ကိစၥ၌ စာၾကည့္တိုက္အားလံုးကို Online တင္ပစ္လိုက္သည့္ ကိစၥက စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး ေလာကကို ကိုင္လႈပ္ပစ္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႔ရမည္။ Information ႏွင့္ Education ေလာကဟူသည္ ေရွ႕၌ ပိုၿပီးျပင္းထန္ေသာတုန္ခါမႈတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ရမည့္ေလာက ပါကလားဟု ႀကိဳတင္ရိပ္စား မိႏိုင္ရန္ လိုသည္။


အညႊန္း - NewsWeek

ေမာင္စူးစမ္း


Up