2009-12-06

သင့္ computer က hardware ေတြကို စစ္ရေအာင္

Test My Hardware

Computer တစ္လုံးမွာ hardware အစိတ္အပုိင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ computer အေၾကာင္းကုိ ေမးရင္ ေျဖႏုိင္မယ္ မဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ computer ထဲက hardware တစ္မ်ဳိးခ်င္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးမယ့္ software ေတာ့ လုိေနပါၿပီ။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ Testmyhardware (http://www.testmyhardware.com) က ထုတ္လုပ္တဲ့ Test My Hardware Version 3.0 ကုိ သုံးၾကည့္ပါတယ္။ File အရြယ္အစား 2.4 MB သာရွိၿပီး အခမဲ့သုံးဖုိ႔ ေပးထားပါတယ္။ Hardware ပစၥည္း (component) မ်ားရဲ႕ အခ်က္အလက္ (information) နဲ႔ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွာေပးတဲ့ (diagnostics) utility software လို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕သုံးၾကည့္ရာမွာ System နဲ႔ Component ႏွစ္ပုိင္းခဲြထားပါတယ္။ System ပုိင္းမွာ System Summary, Scan and Update Driver, Mainboard, CPU, BIOS, APM, ACPI, Card Bus, Video Adapter, Memory, Windows Info, Ports Info တုိ႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ Component အပုိင္းမွာ Monitor, CD-ROM, Sound Device, Keyboard, Pointing Device, Modem, Storage, Printer, USB, Network Adapter နဲ႔ Human Interface Device တုိ႔ကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ Diagnostics အပုိင္းအေနနဲ႔ေတာ့ သိသိသာသာ မေတြ႕မိပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ software တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ညႊန္းလုိပါ တယ္။

No comments:

Up