2009-12-15

ေလွကားထစ္မ်ား ရာဇ၀င္


လူဆုိတာ ကုိယ္ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆုိတာ သိဖုိ႔အေရးႀကီး သလုိ၊ ကုိယ္ဘာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အထက္ပါ ဒႆနေလးကေတာ့ ဆရာ ဦးေသာင္းတင္ (KMD Computer) ေျပာၾကားတဲ့ စကားေလးပါ။ သူတုိ႔ ဒီေနရာကုိ ဘယ္လုိ ေရာက္လာၾကသလဲ ဆုိတဲ့ ေလွကားထစ္မ်ား ရာဇ၀င္ စာအုပ္ထဲက ဆရာ ဦးေသာင္းတင္ ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာ ေလာက္ကုိသာ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပထားပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ စာအုပ္ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ အျခားေသာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕ သူတုိ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္း အေတြ႕အႀကဳံေတြ အေၾကာင္းကုိ ဖတ္႐ႈ႕ရတာဟာလည္း လြန္စြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္၊ ဂုဏ္ယူအားက်ဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့သူမ်ားရဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း ဖတ္႐ႈ႕ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀ယ္ယူၿပီး ဖတ္႐ႈ႕သင့္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ပါ။
ယခုစာအုပ္၏ အက်ဳိးအျမတ္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အားလုံးကုိ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျမႇင့္တင္ေျပာင္းလဲမႈ က႑မ်ားတြင္ လွဴဒါန္းသုံးစဲြသြားမည္ လုိ႔လည္း ေလွကားထစ္မ်ား ရာဇ၀င္ရဲ႕ စာအုပ္မွာ ဆုိထားပါတယ္။
ကမၻာနဲ႔ခ်ီၿပီးေျပာရင္ Bill Gates ကုိ အားက်သလုိမ်ဳိး တုိင္းျပည္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေျပာျပန္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဆရာ ဦးေသာင္းတင္ ကုိ ေလးစား ဂုဏ္ယူအားက်မိျပန္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ယခု post မွာ ဆရာ ဦးေသာင္းတင္ ရဲ႕ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ကုိ ဖတ္႐ႈ႕ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အုိင္တီသမားေတြ အတြက္ မိမိကုိယ္ကုိ upgrade လုပ္ဖုိ႔ရာ အားသစ္ေလာင္း လုိက္ရပါတယ္။

Download Now

File Type = Rar File

Size = 7.55 MB

1 comment:

Andros rights said...

Dear Admin... could you please update the download link please ? I need this book urgently and it is out of stock in all the bookstores..... Thanks a lot!

Up