2010-03-05

Plants vs Zombies Game Cheat Hack

ဦးေႏွာက္ပ်က္ လူသားစား Zombie မ်ား သင္၏ အလွစုိက္ျမက္ခင္းဥယ်ာဥ္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္လာပါက မည္ကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္ စဥ္းစားထားပါသလဲ။ သင့္ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ဖုတ္ေကာင္မ်ားလာေသာ လမ္းတေလွ်ာက္ တြင္ အဟန္႔အတားမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ pea shooter မ်ားရွိေနၿပီး ၎က အစိမ္းေရာင္ အလုံးငယ္ မ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Zombie မ်ားကို ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ Venus Zombie Trap မ်ားလည္း ရွိေနၿပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။
PopCap Games မ်ားအနက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ စဲြလန္းဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ game တစ္ခုအျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ၾက ပါတယ္။ လူႀကီးလူငယ္ မေရြး ကစားႏုိင္တဲ့အတြက္ Plants vs Zombies Game ဟာ အထူးပဲ ေရပန္းစားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ Computer မ်ားတြင္သာမကပဲ Mobile မ်ားအတြင္းသုိ႔လည္း ေရာက္ရွိေနကုန္ ပါၿပီ။ ယင္းဂိမ္းသည္ ကေလးငယ္ မ်ား အတြက္လည္း ေပါ့ေပါ့ပါးျဖင့္ IQ အရည္အေသြးကိုပင္ တုိးတက္ ျမင့္မား ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။


Plants vs Zombies ကို ကစားရမယ့္ အဓိက ပန္းတုိင္ကေတာ့ သင့္အိမ္ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး ဖုိ႔အတြက္ အိမ္ရဲ႕ဥယ်ာဥ္ထဲကုိ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ Zombies ေတြကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အပင္မ်ားအား ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေနရာခ်ေပးျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကစားရသည့္ game ျဖစ္ပါတယ္။

Plants vs Zombies Game ကုိ Mouse ျဖင့္ပင္ ကစားရပါသည္။ ဂိမ္းပုံစံ (၅)မ်ဳိးရွိၿပီး Adventure, Mini-Games, Puzzle, Survival, plus the stress-free Zen Garden တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ Adventure Mode တြင္ အခန္း (၅၀) ပါ၀င္ၿပီး၊ ေန႔အခ်ိန္ ညအခ်ိန္ ျမဴဆုိင္းခ်ိန္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္သလုိ ေရကူးကန္အခန္းႏွင့္ အိမ္ေခါင္မုိး ေပၚအထိ တုိင္ေအာင္တက္ေရာက္ကစားရ ပါလိမ့္မည္။

Adventure Mode တြင္ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ မကစား ရေသးပါက Mini-Games Mode သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ကစားခြင့္ကုိ ပိတ္ထားပါသည္။ Adventure Mode ျဖင့္ အခန္းကုန္သည့္တုိင္ေအာင္ ကစားလုိက္ပါက Mini-Games Mode အား ထပ္မံ၍ ဆက္လက္ကစားခြင့္ ေပးလာပါလိမ့္မည္။

ထုိသုိ႔ ကစားလာရင္း Puzzle အခန္းသုိ႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ Puzzle အခန္းမွတစ္ဖန္ Survival အခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Survival Level မွာ အလံ (၅)ခုျဖစ္ၿပီး၊ hard survival level မွာ အလံ (၁၀)ခုျဖစ္သည္။ Survival Endless အခန္းကေတာ့ သင္ဘယ္အဆင့္ level တုိင္ေအာင္ကစားျပႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိ စမ္းသပ္တဲ့ အခန္းပါပဲ။ Survival Endless အခန္းကေတာ့ Tempo အျမင့္ဆုံးအခန္းပါပဲ။ ခက္ခဲမႈ အဆင့္ျမင့္မားၿပီး အဆုံးမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင့္လက္ဆ မည္သုိ႔ရွိၿပီး ကစားအား မည္မွ်ေကာင္းတယ္ ဆုိတာကေတာ့ Survival Endless က အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာပါ။
အမွန္တြင္ေတာ့ ဒီဂိမ္းကုိ နည္းစနစ္မွန္မွန္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈအရွိဆုံးနဲ႔ ကစားေနသည့္တုိင္ေအာင္ Level မ်ားမ်ား တက္လာတယ္ဆုိတာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာလုပ္မလဲ။ အဓိက ျပႆနာကေတာ့ Sun ကုိ မ်ားမ်ား ရေစဖုိ႔ ပါပဲ။ သုိ႔မွသာ သင့္ Plants ေတြအတြက္ စိတ္တုိင္းက် အသုံးခ်ႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ Zombies ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကုိလည္း ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ျဖတ္သန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္...။

(1) ပထမဦးစြာ Game Cheat Engine 5.6 ကုိ ရယူထားရပါမယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္လည္း Google ရဲ႕ Search Engine မွာ Cheat Engine လုိ႔ ႐ုိက္ၿပီး ရွာေဖြၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သတိျပဳရန္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ Anti-Virus Program မ်ားက Cheat Engine ကုိ Trojan, Virus ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ Virus ပ႐ုိဂရမ္မ်ားကုိလည္း ေခတၱၱပိတ္ထားေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(2) Download ခ်ၿပီးသြားပါက Cheat Engine ကုိ install တင္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ Cheat Engine ကို Open လုပ္ထားရပါမယ္။

(3) ထုိ႔ေနာက္ Plants vs Zombies Game ကုိ Open လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

(4) Game ရဲ႕ Option အတြင္းကုိ ၀င္ေရာက္ၿပီး Full Screen ဆုိတဲ့ အမွန္ျခစ္ေလးကုိ ျဖဳတ္ေပးရပါမယ္။ OK ႏွိပ္၍ game ကုိ စတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကစားလုိက္ပါမယ္။ သင္ကစားေနသည့္ game mode တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ sun တန္ဖုိးကုိ ၾကည့္လုိက္ ပါ။ ေအာက္တြင္ ျပထားသည့္ပုံစံအတုိင္း SUN မွာ 50 ဟု ဆုိပါက ရရွိထားသည့္ SUN တန္ဖုိးကုိ မွတ္သားထားလုိက္ရပါ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ game ကုိ space bar ႏွိပ္ျခင္းအား ျဖင့္ pause လုပ္ထားလုိက္ပါ။

(4) ထုိ႔ေနာက္ ဖြင့္ထားသည့္ cheat engine သုိ႔ ျပန္သြားလုိက္ပါ။ Cheat Engine အတြင္းမွာ အေပၚဘက္ရွိ Process Lists icon ကုိ click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ဆုံးရွိ လက္ရွိ run ေနသည့္ Plants vs Zombies ရဲ႕ popcapgame1.exe ကို ရွာေဖြၿပီး Open လုပ္ရပါမယ္။

(5) Cheat Engine ရဲ႕ Hex value တန္ဖုိးကို ယခင္မွတ္သားထားတဲ့ SUN ရဲ႕တန္ဖုိး 50 ကုိ ႐ုိက္ထည့္ေပးရ ပါမယ္။ (ဂိမ္းအတြင္းက ျပသထားတဲ့ မည္သည့္တန္ဖုိးကုိ မဆုိ ႐ုိက္ထည့္ႏုိင္ပါတယ္) ။ တန္ဖုိး 50 ႐ုိက္ထည့္ ၿပီးပါက First Scan ကုိ click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။
(6) ၿပီးေတာ့ Plants vs Zombies Game ကုိ ျပန္သြားၿပီး Resume Game ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္ကစားရ ပါမယ္။ လက္ရွိ SUN တန္ဖုိးမွာ 50 ရွိေနၿပီး SUN ေနာက္တစ္ခု ထပ္ယူလုိက္ပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ SUN တန္ဖုိးမွာ 75 သုိ႔ ေျပာင္းသြားပါ့မယ္။ ယင္းတန္ဖုိး 75 ကုိ မွတ္သားထားၿပီး game ကုိ ျပန္ၿပီး pause လုပ္ထားပါ့မယ္။

(7) ထပ္မံၿပီး Cheat Engine ကုိ ျပန္သြားလုိက္ပါ။ Cheat Engine ရဲ႕အကြက္မွာ ေစာေစာက မွတ္သားထားတဲ့ SUN တန္ဖုိး 75 ကုိ ထပ္ၿပီး ႐ုိက္ထည့္ေပးလုိက္ပါဦး။ ၿပီးေတာ့ Next Scan ကုိ click ႏွိပ္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Found1 ရဲ႕ Value 75 နဲ႔ Address တစ္ခု ထပ္မံေပၚလာပါမယ္။


(8) အဲဒီအေပၚမွာ double click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ေအာက္ဆုံးရွိ Address အကြက္ထဲမွာ စာေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္း ထပ္တုိးသြားပါလိမ့္မယ္။ Frozen ေလးေထာင့္အကြက္ထဲမွာ အမွန္ျခစ္တပ္ေပးလုိက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ထုိစာေၾကာင္းေပၚမွာ right click ႏွိပ္ၿပီး Change Record မွတစ္ဆင့္ Value ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။ အဲ့ဒီအကြက္ ထဲမွာ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ႐ုိက္ထည့္ေပးလုိက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ SUN တန္ဖုိးမွာ ယခင္႐ုိက္ထည့္လုိက္တဲ့ ပမာဏအတုိင္း SUN ေတြ ေရာက္ရွိသြားၿပီေပါ့။ ကုန္သြားမွာ လည္း မပူရေတာ့ပါဘူး။ ထပ္မံၿပီး လုိအပ္လာပါကလည္း အထက္ပါနည္းအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ကဲ..။ အားရပါးရ ကစားလုိက္ၾကပါစုိ႔။


No comments:

Up