2010-03-02

How to Adding Custom Emoticon to ShoutMix shoutbox?
အထက္ပါ ပုံစံအတုိင္း သက္၀င္လႈပ္ရွားေနသည့္ Emoticon ပုံေလးကုိ နမူၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ShoutMix ရဲ႕ Shoutbox မ်ားအတြင္း မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ပုံေလးမ်ားကုိလည္း ထပ္မံၿပီး ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ Search Engine မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ "free emoticons set" လုိ႔ ႐ုိက္ထည့္ၿပီး ရွာေဖြႏုိင္ပါေသးတယ္။ အကယ္၍ သင့္ကုိယ္ပုိင္ ဖန္တီးခ်က္မ်ားရွိပါကလည္း Photobucket ကဲ့သုိ႔ image upload site မ်ားတြင္ အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္လည္း သင့္စိတ္တုိင္းက် ႐ုပ္ပုံမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ရႏုိင္သည္။ ျပဳလုပ္ရန္မွာ-

(၁) ပထမဦးစြာ ShoutMix သုိ႔သြား၍ Account တစ္ခုဖြင့္လုိက္ပါ။
(၂) ထုိ႔ေနာက္ Display ေအာက္ဘက္ရွိ Smileys ဆုိသည့္ေနရာတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။

(၃) Smiley image URL ကုိ ထည့္ေပးရပါမယ္။ Code နဲ႔ (Optional) ထဲတြင္ စာျဖည့္ၿပီး Select လုပ္ေပးပါ။
(၄) ၿပီးေနာက္ Add ေရြးခ်ယ္ click ႏွိပ္လုိက္ၿပီး Save Settings ျဖင့္သိမ္းဆည္းေပးပါမည္။
(၅) ဒါဆုိရင္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ Emoticon ေတြ ရသြားၿပီေပါ့။No comments:

Up