2010-06-30

Running MS DOS Version 6.22 (20th Anniversary Edition)
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိေတြ႕ပတ္သက္သူတုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ဟာ DOS ပါ။ DOS ဟာ တကယ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာဇာတ္ခုံေနာက္ကြယ္က ဇာတ္ဆရာႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ user ေတြရယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ hardware ေတြရယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ software ေတြရယ္ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ကုိ ဆက္သြယ္ေပးေနတာ DOS ပါပဲ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ သူသာမရွိရင္ TV Monitor ဟာ သက္၀င္လႈပ္ရွားႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Keyboard ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခလုတ္ေတြႏွိပ္ႏွိပ္ အပုိပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ DOS မရွိလုိ႔ ခုနက သုံးဦးသုံးဖလွယ္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနရွာၿပီေလ။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာေတြပဲလုပ္လုပ္၊ DOS ရွိလုိ႔သာ ပ႐ုိဂရမ္ေတြ run လုိ႔ရတာ။ Report ေတြကုိ print လုပ္လုိ႔ရတာ။ ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ျပားေတြမွာ information ေတြ သိမ္းလုိ႔ရတာ ပါ။ ႏုိ႔မုိ႔ရင္ ဘယ္လြယ္မလဲ၊ DOS တာ၀န္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ Information ေတြ မေတာ္တဆ ေပ်ာက္ပ်က္မႈ မျဖစ္ဖုိ႔လည္း ကာကြယ္ရေသးတယ္။ ဒီေတာ့ DOS ဟာ ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္မုိးပဲ ေျပာေျပာ၊ software ပဲေျပာေျပာ အတူတူပါပဲ။ DOS ပ႐ုိဂရမ္ေတြထဲမွာ IBM က ထုတ္တဲ့ PC DOS နဲ႔ Microsoft က ထုတ္တဲ့ MS-DOS ဆုိၿပီး ရွိပါတယ္။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသုံးမ်ားတာကေတာ့ MS-DOS ပါ။ MS-DOS ဟာ version 1.0 ကေန စထြက္လာတာ အခုဆုိရင္ version 6.22 အထိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ Running MS-DOS ရဲ႕ စာအုပ္ကုိ သူ႔မူရင္းအတုိင္း ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တင္ထားေပးပါတယ္။ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိေတာ့ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လုိ႔လည္း ယူဆမိပါတယ္။ စာဖတ္သူအေပါင္း ပညာဗဟုသုတ ျပည့္၀ပါေစ။File Size=1.97 MB | File Type=Rar2010-06-28

Microsoft Visual Studio 2010: A Beginner's GuideEssential Visual Studio 2010 Skills--Made Easy!
Endorsed by Microsoft and written by a Microsoft MVP and Visual Studio expert, this hands-on guide teaches programmers and developers new to Visual Studio 2010 how to maximize the latest release of Microsoft's flagship development environment. Microsoft Visual Studio 2010: A Beginner's Guide shows you how to build applications from the ground up. You'll also learn how to customize the integrated development environment (IDE) itself, adding your own tools that integrate with Visual Studio 2010.

Publisher McGraw-Hill/Osborne | Author(s) Joe Mayo | ISBN 0071668950 | Release Date | 8MB2010-06-24

Alcohol 120% 1.9.8


CD, DVD ခ်ပ္မ်ားေပၚသုိ႔ သင့္ကိုယ္ပုိင္ data အခ်က္အလက္မ်ားကို backup ျပဳလုပ္ထားရန္ႏွင့္ ေခြကူး၍ သိမ္းဆည္း ထားႏုိင္ရန္အတြက္ Utility တစ္ခုလုိအပ္ေနပါသလား။ ေခြကူးသည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမန္ဆုံးႏွင့္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး burning software ကုိ ျပပါဆုိပါလွ်င္ Alcohol ကုိသာ ၫႊန္းဆုိရပါလိမ့္မည္။ Alcohol ကုိသာ လက္ကုိင္ျပဳထားလုိက္ပါ။ သင္အရက္သမား ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္လာေစရပါမည္။:)

Image Making Wizard ကုိအသုံးျပဳ၍ သင့္ကိုယ္ပုိင္ CD, DVD မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းတြင္ image ႐ုိက္၍ ကူးယူ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ျခင္း။

Image Burning Wizard ကုိ သုံးျခင္းျဖင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းမွ image ႐ုိက္ထားေသာ အေခြမ်ားကို ျပန္လည္ကူးထုတ္ ေပးႏုိင္ျခင္း။

Copy Wizard ျဖင့္ CD, DVD ကူးျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစျခင္း။

Image Finder ကုိ အသုံးခ်၍ စက္အတြင္းမွ image လုပ္ထားေသာ file မ်ားကုိ ျပန္လည္ရွာေဖြေပးႏုိင္ျခင္း။

လူသုံးမ်ားသည့္ image format မ်ားျဖစ္ေသာ ISO, Nero, Clone CD, CDRWIN တုိ႔အတြက္ပါ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္း၊ လုိအပ္ပါက Virtual Drive မ်ားကုိ (31)ခုအထိ တုိးျမႇင့္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္မႈ ေျမာက္ျမားစြာတုိ႔ျဖင့္ Wizard ေပၚတြင္အေျခခံထားသည့္ အသြင္အျပင္ေဆာင္ေနပါသည္။ Application ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ သင့္ကို စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္ ေပးေစမည္မွာအမွန္ျဖစ္သည္။

File Size=7.4 MB | File Type=Rar
2010-06-19

Remove Unused Driver In Windows XP


Windows XP တင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း အသုံးမျပဳျဖစ္ေတာ့တဲ့ device driver မ်ားဟာ ခုိေအာင္းက်န္ရွိ ေနခဲ့မည္ဆုိပါက စက္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေစမည့္ အေၾကာင္းရင္းအနက္က တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါ တယ္။ Windows တြင္ device driver တစ္ခုကို ထည့္သြင္းလုိက္ပါက Operating System မွ windows တက္သည့္အခါတုိင္း device driver မ်ားကို loading လုပ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လုိက္သည့္ အႀကိမ္တုိင္း သင့္စက္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ device ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိေတာ့သည္ျဖစ္ေစ ယခင္ထည့္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္ device driver မ်ားကိုေတာ့ loading လုပ္ေစပါသည္။

သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယင္း device မွ driver မ်ားကို စက္အတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္လုိက္သည့္တုိင္ေအာင္ စက္အတြင္း မွာ ကာလကာျမင့္စြာ က်န္ရွိေနေသးသည္ ဆုိပါက ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ရဲ႕ ရင္းျမစ္တန္ဖုိးေတြကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္ေစပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မလုိအပ္ေတာ့သည့္ device driver မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ဖုိ႔ရာ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတုိင္း ၾကည့္႐ႈ ဖယ္ရွားထားလုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ-

(1) System Properties dialog box ကုိ ေခၚတင္ဖုိ႔ရာအတြက္ Keyboard မွ [Windows] ႏွင့္ [Break] Key တုိ႔ကို တဲြႏွိပ္လုိက္ပါ။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ desktop ေပၚရွိ My Computer icon ေပၚတြင္ Right Click - Properties ႏွိပ္၍လည္း သြားႏုိင္ပါသည္။

(2) ဆက္လက္၍ Advanced Tab ကုိ click ႏွိပ္လုိက္ၿပီး Environment Variables ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

(3) System Variable panel ရဲ႕ ေအာက္ဖက္ရွိ New button ေပၚတြင္ click ႏွိပ္ပါ။

(4) New System Variables dialog box ေပၚလာေသာအခါ Variable Name အကြက္တြင္ devmgr_show_nonpresent_devices ဟု ႐ုိက္ထည့္ၿပီး၊ Variable Value အကြက္တြင္မူ 1 ဟု ႐ုိက္ထည့္လုိက္ရန္သာျဖစ္သည္။

(5) ထုိ႔ေနာက္ System Properties dialog box သုိ႔ ျပန္သြားရန္အတြက္ OK ကုိ click ႏွိပ္ပါ။ ထပ္မံၿပီး OK ကုိ click ႏွိပ္လုိက္ပါ။

(6) Hardware Tab ကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ကာ Device Manager button ကုိ click ႏွိပ္ပါ။ Device Manager ရဲ႕ View menu ေအာက္မွ Show hidden device ကို click ႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။

(7) Device Tree အတြင္းမွ device အမ်ဳိးအမည္အလုိက္ အေသးစိတ္ ျဖန္႔ၾကည့္ရန္အတြက္ + sing icon ေပၚတြင္ click ႏွိပ္လုိက္ၿပီး အသုံးမျပဳေတာ့တဲ့ device driver icon မ်ားကို ရွာေဖြေပးပါ။

(8) ဆက္လက္၍ မသုံးေတာ့သည့္ device driver မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ icon ေပၚတြင္ Right Click ႏွိပ္ၿပီး Uninstall ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ စက္အတြက္ အသုံးမလုိေတာ့သည့္ device driver မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလုိက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း ယခင္အေျခ အေနထက္ သိသာစြာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

2010-06-16

Kaspersky [KAV/KIS] Keys 6-15-10 Update

Kaspersky [KAV/KIS] Keys 6-15-10 Update
irom092001
2010-06-13

Hard Disk ေပၚက သင့္ Data ေတြကုိ ရွင္းလင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ေရး

အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါေတြ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အေဟာင္း ကေလးကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပုိေကာင္းတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအသစ္တစ္လုံးနဲ႔ ေျပာင္းလဲသုံးစဲြလုိစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိၾကပါတယ္။
တကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာ အသစ္တစ္လုံးကို ၀ယ္လုိက္ၿပီး ကုိယ့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာ အေဟာင္းကေလးကုိ တျခား တစ္စုံ တစ္ေယာက္ဆီ ေပးပစ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ မိမိ ကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းရဲ႕ hard disk က data ေတြကို ရွင္းလင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္ထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေျပာရတာလဲလုိ႔ ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။ ကုိယ္မသုံးေတာ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ hard disk ေပၚမွာ ဘာပဲရွိရွိ အေၾကာင္းမထူးဘူးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အမွန္က hard disk ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ အလက္ data ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေရးႀကီး စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ေတြ၊ credit card နံပါတ္ေတြ၊ password နံပါတ္ေတြ ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းလုိက္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာက ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသက ဘယ္သူ႔ဆီ ေရာက္ရွိသြားမယ္ဆုိတာ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းက ကုိယ့္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ ဒါမွမဟုတ္ မသမာသူေတြရဲ႕ လက္ထဲကိုလည္း ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ မသမာ သူေတြလက္ထဲ ေရာက္ရွိသြားၿပီး သိမ္းဆည္းထားတဲ့ data အေဟာင္းေတြကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္းက MIT လုိ႔ ေခၚဆုိၾကတဲ့ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ နည္းပညာတကၱသုိလ္က ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ဟာ ေနရာေဒသမ်ဳိးစုံကေန hard disk အေဟာင္း ၁၅၈ ခုကို ၀ယ္ယူခဲ့ၾကတယ္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ဟာ သူတုိ႔ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကတဲ့ hard disk အေဟာင္းေတြကေန credit card နံပါတ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေဆး၀ါးကုသေရး မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ပုဂၢလိက email မ်ားနဲ႔ ညစ္ညမ္းစာေပ၊ ႐ုပ္ပုံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသုံးၾကေတာ့တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအေဟာင္းေတြမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ data ေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ မရေအာင္ လုံး၀ရွင္းလင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ခ်ရေအာင္ဆုိၿပီး hard disk ႀကီးကုိ တစ္စစီ ႐ုိက္ခဲြပစ္ဖုိ႔လည္း မလုိပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကို မထိခုိက္ေစဘဲ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လွဴဒါန္း ေပးကမ္းႏုိင္ေအာင္ data ေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မရႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း ရွိေနပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာ သုံးစဲြသူေတြ သိရွိေစဖုိ႔ hard disk ထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ data ေတြကို လုံး၀ ရွင္းထုတ္ပစ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ေတြကို အခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။


Hard disk ကို Format ခ်ျခင္း၊ Delete လုပ္ျခင္း
Hard disk ထဲက data ေတြအားလုံးကို ထုံးစံအတုိင္း format ခ်ျခင္း၊ delete လုပ္ျခင္းတုိ႔က လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ အျပည့္အ၀ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ရွိတဲ့ delete key ကုိ ႏွိပ္ၿပီး ဖ်က္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ ဖ်က္ ျခင္းက ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ shortcut ကိုသာ ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖ်က္လုိက္တဲ့ ဖုိင္ေတြက hard disk ေပၚမွာ က်န္ရွိေနၿပီး ဒီ data ေတြကို အင္တာနက္ေပၚက recovery software အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို အသုံးျပဳလုိ႔ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ hard disk ကုိ format ခ်လုိက္ျခင္းက delete လုပ္လုိက္တာထက္ အနည္းငယ္မွ် ပုိၿပီး စိတ္ခ် ရပါတယ္။ Hard disk ကုိ format ခ်လုိက္ျခင္းက hard disk ေပၚက data ေတြကုိ အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္လုိက္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ address table ကုိ ဖ်က္လုိက္တာေၾကာင့္ data ေတြကို recovery လုပ္ဖုိ႔ ပုိမုိခက္ခဲသြားေစပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေတာ့ data ေတြရဲ႕ အခ်ဳိ႕တစ္၀က္ ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ Hard disk ကုိ မေတာ္တဆ format ခ်လိုက္မိသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ recovery software တစ္ခုခုကို သုံးၿပီး data ေတြကုိ ျပန္ရွာႏိုင္ျခင္းက ေကာင္းမြန္ေပမယ့္ မသမာသူ ေတြက format ခ်ထားတဲ့ hard disk ေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းက ကြန္ပ်ဴတာသုံးစဲြသူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိေစႏုိင္ပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ user အေတာ္မ်ားမ်ားက hard disk ကုိ format ခ်လုိက္ရင္ စိတ္ခ်ရၿပီလုိ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာလာတဲ့အခါမွာေတာ့ hard disk ကို format ခ်ျခင္းဟာ data ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာကေန ရာႏႈန္းျပည့္ မဖယ္ရွားႏုိင္မွန္း သိရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုိမုိစိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာခဲ့ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ format ခ်တာကို သေဘာက်တယ္ဆုိရင္ေတာင္ သင္က full format ကုိသာ အနည္းဆုံးအဆင့္ အေနနဲ႔ လုပ္သင့္ပါတယ္။ Quick format ကုိ မလုပ္သင့္ပါဘူး။


Disk Wiping လုပ္ျခင္း (aka.Data Dump)
Format ျပန္ခ်ျခင္းထက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ disk wiping ျပဳလုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Disk wiping လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ hard disk မွာတင္မကပဲ CD ေတြ၊ RAID အစရွိတဲ့ data သုိေလွာင္ေရး ပစၥည္းေတြမွာလည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ Disk wiping လုပ္ငန္းစဥ္က hard disk ေပၚက data ေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြလုိ႔ မရႏုိင္ေအာင္ အၿပီးအပုိင္ ဖ်က္ဆီးလုိက္တဲ့အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ data ေတြကို recovery software အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံးၿပီး ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေပမယ့္ disk wiping လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ hard drive တစ္လုံးေပၚမွာ data ေတြကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ overwrite လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ Overwrite လုပ္လုိက္တဲ့ data ေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။
Disk wiping လုပ္ငန္းစဥ္က အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ကဲြျပားျခားနားၾကေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီတာက disk တစ္ခုလုံးေပၚမွာ zero သုိ႔မဟုတ္ one ကုိ ေရးမွတ္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးမွ format ျပန္ခ်ရပါတယ္။ Over-write လုပ္တဲ့အေရအတြက္နဲ႔ format လုပ္တဲ့ အေရအတြက္ မ်ားလာေလေလ၊ data ေတြရဲ႕ လုံၿခဳံမႈက ပုိစိတ္ခ်ရ ေလေလပါပဲ။ Disk wipe software ေတြက master boot record partition table နဲ႔ hard drive sector တုိင္းကို အခ်ိန္တုိအတြင္း overwrite လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
အစုိးရ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ (DoD5220.22-M) ကေတာ့ hard drive ေပၚမွာ overwrite ေျခာက္ႀကိမ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျပန္လည္ေရးသားေပးဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီ တုိင္းမွာ hard drive ေပၚကို ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ write လုပ္ေပးတယ္။ ပထမ တစ္ႀကိမ္မွာ hard drive ေပၚကုိ (1) ေရးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္မွာ (0) ကုိ ေရးျခင္းျဖစ္တယ္။ တတိယ အႀကိမ္လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ code 246 ကုိ hard drive မွာ ေရးသားေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနနဲ႔ data ေတြကို ေသခ်ာေအာင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးတယ္။
Operating system အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ disk wipe လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ software အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ online ေပၚက အခမဲ့ download လုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ Disk wipe လုပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနရင္လည္း disk wipe services ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ ရွိေနပါတယ္။

Source း Computer User (15 June 2010) ထုတ္ စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။

2010-06-10

Automatic Enlarge Thumbnail Profile and Album Photos in Facebook


Facebook အတြင္းမွာ ပါရွိတဲ့ ပုံေတြဟာ small thumbnails အေနျဖင့္ ျပသေပးတဲ့အတြက္ ၾကည့္႐ႈရတာ လြန္စြာမွ ျမင္ကြင္းေသးလွပါတယ္။ သင္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔ သင္မသိေသးတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုံေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ user profile link ေတြကုိ click လုိက္ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈ ေနရပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Facebook အတြက္ Facebook Photozoom ကုိ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာ ပုံေပၚတြင္ mouse pointer တင္လုိက္႐ုံမွ်ျဖင့္ သူ႔အလုိအေလ်ာက္ ျမင္ကြင္းခ်ဲ႕ေပးမယ့္ Mozilla Firefox ႏွင့္ Google Chrome တုိ႔အတြက္ Add-ons ေလးတစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးထား လုိက္ၾကရေအာင္။ Google Chrome တြင္မူ Ctrl+Shift+Z ကုိ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္
Facebook photo Zoom ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ေလသည္။

Download Photo Zoom for Firefox, Chrome

2010-06-07

The system administrator has set policies to prevent this installation


Windows XP အတြင္းသုိ႔ Kasper's Anti-Virus Install ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Updates ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ Program မ်ားကို install ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ Windows က လက္မခံပဲ ယင္းကဲ့သုိ႔ Error message box တစ္ခု တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Windows XP group policy ရဲ႕ system တြင္ ပိတ္ထားပါက ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ viruses, spy wares မ်ားအား ရွင္းလင္းရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေယာင္ေဆာင္ alert မ်ားလည္း ေပးတတ္ႏုိင္ေလသည္။ မိမိစက္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးႏုိင္ပါသည္။


(1) Start Menu မွ Run ကုိ ေရြးခ်ယ္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။
(2) Run Box ထဲတြင္ gpedit.msc ဟု ႐ုိက္ထည့္ေပးပါ။
(3) Group Policy dialog box ေပၚလာပါမည္။ Group Policy ရဲ႕ Local Computer Policy ရဲ႕ ေအာက္ဖက္ ရွိ Computer Configuration အတြင္းမွ Administrative Templates ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
(4) ထုိ႔ေနာက္ ၎ Administrative Templates ရဲ႕ ေအာက္ဖက္ရွိ Windows Components အတြင္းရွိ Windows Installer ေပၚတြင္ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ click ႏွိပ္ေပးပါ။
(5) ထုိအခါ Group Policy ရဲ႕ ညာဖက္ျခမ္းရွိ Setting အကြက္ထဲတြင္ Disable Windows Installer ေပၚတြင္ Double Click ႏွိပ္ေပးၿပီး Not Configured ကုိ select လုပ္ေပးၿပီး OK ႏွင့္ ျပန္ထြက္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိ Computer ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ ဘယ္အစား အေသာက္ကုိမဆုိ မျငင္းေတာ့ဘူးေပါ့။

2010-06-06

Sony Camera မွ Mode Dial ကုိ အသုံးျပဳျခင္းSONY H10 Digital Camera မွာ ပါရွိတဲ့ Mode Dial ရဲ႕ အသုံးျပဳပုံကုိ နမူနာအေနနဲ႔ တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ Digital Camera ေတြမွာလည္း အလားတူပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ကုိယ္အသုံးျပဳတဲ့ ကင္မရာမွာ ပါရွိတဲ့ Mode Dial ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳတတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီ Sony Digital Camera ရဲ႕ Mode Dial မွာ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးႏုိင္တဲ့ စနစ္ ၁၀-မ်ဳိး ရွိပါတယ္။


Auto Adjustment mode


သူကေတာ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ ကင္မရာကေန သူ႔ဘာသာသူ Aperture, Shutter Speed, ISO စတာေတြကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိေပးတဲ့ Auto စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳပုံက Camera မွာ ရွိတဲ့ Power ခလုတ္ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ Mode Dial ခလုတ္ကုိ Auto Adjustment mode ေရာက္ေအာင္ လက္နဲ႔ လွည့္ၿပီး ေရႊ႕ယူလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Camera ကုိ ပခုံးနဲ႔ တန္းတူ ေလာက္မွာထားၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္လိုတဲ့ Subject ပုံကို Camera ရဲ႕ျမင္ကြင္းအလယ္မွာ အျပည့္အ၀ ေပၚလာေအာင္ ခ်ိန္ယူလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့ခလုတ္ျဖစ္တဲ့ Shutter Button ခလုတ္ကို တစ္၀က္ေလာက္ကို အသာ အယာ ညာဘက္လက္ညိဳးနဲ႔ ႏွိပ္ထားလိုက္ပါ။

အဲဒီအခါ Camera ကေန ဓါတ္ပုံ႐ုိက္မယ့္ ပုံကို ျပတ္သားေအာင္ အေကာင္းဆုံး Focus ရရွိေအာင္ သူ႔အလုိလုိ ခ်ိန္ညႇိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ိန္ညႇိတာ ၿပီးစီးသြားရင္ Camera ရဲ႕ ျမင္ကြင္းအတြင္းက ဘယ္ဘက္ေအာက္ေျခမွာ အစိမ္းေရာင္ အစက္တစ္စက္ ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး 'တီ' ဆုိၿပီး အသံတစ္ခ်က္ျမည္လာတာကုိပါ ၾကားသိရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလုိ အစိမ္းေရာင္အစက္ကို AE/AF Lock လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ၿပီးရင္ Shutter Button ခလုတ္ကို လက္ညိဳးနဲ႔ အျပည့္အ၀ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္လုိက္ပါ။
အဲဒီလုိ အျပည့္အ၀ ႏွိပ္တဲ့အခါ Carema ကုိ မလႈပ္မိေအာင္ သတိထားၿပီး ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါမွ သာ ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ ဓါတ္ပုံကို ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါ တဲြလ်က္ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ခလုတ္တစ္ခုကေတာ့ W/T Zoom Button ခလုတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ အနီးဆုံး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ႏုိင္တဲ့ အကြာအေ၀းျဖစ္တဲ့ W ခလုတ္ အဆုံးမွာ ထားရွိမယ္ဆုိရင္ Sony H10 Digital မွာ ၁ ေပ ၇.၇၅ လက္မ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ပုံမွန္အေ၀းဆုံး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ႏုိင္တဲ့ အကြာအေ၀းျဖစ္တဲ့ T ခလုတ္ ရဲ႕ အဆုံးမွာ ထားရွိမယ္ဆုိရင္ ၂ ေပ ၁၁.၆ လက္မ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အဲဒီအကြာအေ၀းအတြင္း Camera ကေန Auto အလုိအေလ်ာက္ စနစ္မွာထားရွိၿပီး Focus အျပတ္ သားဆုံး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီထက္ နီးတဲ့အကြာအေ၀းမွာရွိတဲ့ ပုံ (သုိ႔) အဲဒီထက္ ပုိေ၀း တဲ့ အကြာအေ၀းမွာရွိတဲ့ ပုံျဖစ္ေနရင္ AF/AE Lock ျဖစ္တဲ့ အစိမ္းေရာင္အစက္ ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘဲ 'တီ' ဆုိတဲ့ အသံလည္း ျမည္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီ အေနအထားမွာ အတင္း ဇြတ္ Shutter Button ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္မယ္ဆုိရင္ ဓါတ္ပုံက ၀ါးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔သေဘာက Camera ရဲ႕ မွန္ဘီလူး စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ ပုိၿပီးလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါ အကြာအေ၀းကုိ အေသ အခ်ာ ခ်ိန္စရာမလုိဘဲ AF/AE Lock အစိမ္းေရာင္ အစက္ ေပၚမေပၚကုိသာ အဓိကထား ၾကည့္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ မေပၚရင္ ေပၚေအာင္ Camera ကုိ ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္ အနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ မရ ရင္ ေရွ႕သုိ႔ အနည္းငယ္တုိးၿပီး လမ္းေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ AF/AE Lock အစိမ္းေရာင္ အစက္ ေပၚလာရင္ Focus မွန္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ Shutter Button ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ ႐ုိက္လုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Program Auto mode


သူ႔ကုိေတာ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါ Exposure တန္ဖုိးေတြကို သူ႔ဘာသာသူ အေကာင္းဆုံး တြက္ခ်က္ႏုိင္တဲ့ စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ကၽြမ္းက်င္စရာ မလုိဘဲ အေကာင္းဆုံးဓါတ္ပုံရရွိေအာင္ Mode Dial ရဲ႕ P ခလုတ္ေနရာ ကုိ ေရႊ႕ယူၿပီး Shutter Button ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Manual Exposure Shooting mode


သူကေတာ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္နည္း သိရွိတဲ့သူေတြအတြက္ Exposure ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္ညႇိလုိတဲ့အခါ အသုံးျပဳတဲ့ စနစ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ Shutter Speed နဲ႔ Aperature ကုိ စိတ္ႀကိဳက္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။

Movie recording mode

သူ႔ကိုေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ႐ုိက္လုိတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ အသုံးျပဳပုံကေတာ့ Mode Dial ကုိ Movie recording mode ေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕ပါ။ ၿပီးရင္ Shutter Button ခလုတ္ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ယူႏုိင္ပါ တယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ ၾကာခ်ိန္ကေတာ့ Camera မွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ Memory Stick ရဲ႕ အရြယ္အစားပမာဏ ေပၚ မူတည္ပါတယ္။

High Sensitivity


ISO ဆုိတာ အရင္ အေခၚအေ၀ၚအရ ဖလင္ရဲ႕ အလင္းဆဲြအားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကဆုိရင္ ဖလင္လိပ္မွာ ISO တန္ဖုိးကုိ ေရးသားေလ့ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္ ေအာက္ဒုိးဓါတ္ပုံေတြအတြက္ ISO 100 ဖလင္မ်ဳိးနဲ႔ ႐ုိက္ေလ့ရွိပါတယ္။ Indoor အခန္းတြင္းမွာ ႐ုိက္ဖုိ႔အတြက္ ISO 200 ဒါမွမဟုတ္ ISO 400 ဖလင္မ်ဳိးနဲ႔ ႐ုိက္ရ ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အလင္းမ်ားရင္ ISO ကုိ ေလွ်ာ့ရမွာျဖစ္ၿပီး အလင္းနည္းရင္ ISO ကုိ တုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို အသုံးျပဳတဲ့အခါ Flash ပြင့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Flash ကုိ မဖြင့္ပဲ ႐ုိက္လုိတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ အသုံးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။ ညအေမွာင္မွာဆုိရင္ ISO High Sensitivity ခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႐ုိက္သင့္ပါတယ္။

အသုံးျပဳပုံက Mode Dial ကုိ ISO ေနရာေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ကို ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး Shutter Button ခလုတ္ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညအခါ ဖေယာင္းတုိင္မီး ထြန္းထားတဲ့ ေမြးေန႔ကိတ္မုန္႔ကို ႐ုိက္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ISO High Sensitivity ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္သင့္ပါတယ္။ ကိတ္မုန္႔ မွာ ထြန္းထားတဲ့ ဖေယာင္းတုိင္မီးညႊန္႔ကေလးေတြကအစ သဘာ၀က်စြာ ဓါတ္ပုံမွာ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တန္း အမ်ဳိးအစားေကာင္းတဲ့ Camera ေတြမွာ ISO High Sensitivity တန္ဖုိးပမာဏ ပုိမ်ားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို အသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ Camera ကုိ Tripod မွာ တင္ၿပီး ႐ုိက္ႏုိင္ရင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဓါတ္ပုံ ေတြကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာကုိ လက္ျဖင့္ ကုိင္႐ုိက္ထားသည့္ပုံ ႏွင့္ ကင္မရာကုိ Tripod ေပၚတင္ၿပီး ႐ုိက္ထားသည့္ပုံ (၂)ပုံတုိ႔ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ယွဥ္တဲြ၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ISO ပမာဏတန္ဖုိး သိပ္ျမင့္သြားရင္ ပုံမွာ Noise လုိ႔ ေခၚတဲ့ မလုိလားအပ္တဲ့ အစက္အေပ်ာက္ ေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

Soft Snap


လူနဲ႔ ႐ႈခင္းတဲြလ်က္ ဓါတ္ပုံေတြကို ႐ုိက္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အသုံးျပဳသင့္တဲ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳပုံ က Mode Dial ကုိ Soft Snap ေနရာေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕ပါ။ ၿပီးရင္ လက္ကုိ ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး Shutter Button ခလုတ္ကုိ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နမူနာအေနနဲ႔ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ေတြ ရွိတဲ့ ပန္းၿခံေတြမွာ Portrait လူပုံေတြကို ႐ုိက္လုိတဲ့အခါ Soft Snap ကုိ ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္သင့္ပါတယ္။


Advanced Sports Shooting


အားကစားသမားေတြရဲ႕ လ်င္ျမန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္ကူးလုိတဲ့ အခါ အသုံးျပဳရတဲ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳပုံက Mode Dial ကို Advanced Sports Shooting ေနရာေရာက္ေအာင္ လွည့္ပါ။ ၿပီးရင္ camera ကုိ အားကစားသမားတည့္တည့္ေနရာကို ခ်ိန္ၿပီး Shutter Button ခလုတ္ရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္ကုိ လက္ညဳိးနဲ႔ အသာအယာ ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။ အဲဒီအခါ အားကစားသမားရဲ႕ လႈပ္ရွားေနတာကုိ camera ကေန Focus မွန္ေအာင္ သူ႔ဘာသာသူ တြက္ခ်က္ၿပီး ခ်ိန္ညႇိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ Shutter Button ခလုတ္ကို အျပည့္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္လုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Twilight Portrait Mode


ၾကည္လင္ျပတ္သားတဲ့ လူပုံရဲ႕ ညအေမွာင္ ႐ႈခင္းေနာက္ခံထားၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့ စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ က်ရင္ camera ကေန အေ၀းကို အလင္းေပးတဲ့ SL Flash မီးကုိ သူ႔ဘာသာသူ သတ္မွတ္ေပးတာကို ျမင္ေတြ႕ရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသုံးျပဳပုံက Mode Dial ကုိ Twilight Portrait Mode ေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ Shutter Button ကုိ အသာအယာ လက္ညဳိးနဲ႔ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒီစနစ္ကို အသုံးျပဳရင္ camera ကုိ Tripod နဲ႔ တင္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္သင့္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါ Flash ပြင့္ၿပီး အခ်ိန္အတန္ၾကာမွ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တာ ၿပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အတုိင္းအတာအထိ camera ေရာ၊ ဓါတ္ပုံအ႐ုိက္ခံမယ့္ လူကုိေရာ မလႈပ္ေစဘဲ ၿငိမ္ေအာင္ ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဖက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ပုံမွာ Twilight Portrait Mode နဲ႔ ႐ုိက္ ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

Landscape


အေ၀းမွာရွိတဲ့ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းပုံေတြကုိ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္လုိတဲ့အခါ အသုံးျပဳရတဲ့ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳပုံ က camera မွာရွိတဲ့ Mode Dial ကုိ Landscape ေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ Shutter Button ကုိ လက္ညဳိးနဲ႔ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္လုိက္႐ုံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာပုံကုိ တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။


Scene Selection mode

သူ႔ထဲမွာ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္စနစ္ မ်ဳိးခဲြ (၄)မ်ဳိး ထပ္မံ ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီ မ်ဳိးခဲြေတြကို အသုံးျပဳပုံက camera ပါရွိတဲ့ Mode Dial ကုိ SCN ေရာက္ေအာင္ လွည့္ေရႊ႕လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ camera မွာရွိတဲ့ Menu ခလုတ္ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ အဲဒီအခါ camera ျမင္ကြင္းမွာ မ်ဳိးခဲြ အားလုံး ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ေရြးခ်ယ္လုိတဲ့ မ်ဳိးခဲြတစ္မ်ဳိးကုိ Control Button မွာ ရွိတဲ့ ေဘးဘယ္ညာျမႇားေတြကို တစ္ခ်က္စီႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ မ်ဳိးခဲြတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးထားပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Twilight


သူ႔ကိုေတာ့ အေ၀းမွာရွိတဲ့ ည႐ႈခင္းဓါတ္ပုံမ်ဳိးကို ႐ုိက္လုိတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ အေမွာင္ ထုက ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီး သဘာ၀က်တဲ့ ည႐ႈခင္းကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာ ပုံကို တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
Beach


သူ႔ကိုေတာ့ ေကာင္းကင္ျပာျပာ၊ ေရျပင္ျပာျပာနဲ႔ လွပေနတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခ႐ႈခင္းမ်ဳိးကို ဓါတ္ပုံ႐ုိက္တဲ့အခါမ်ဳိး မွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ နမူနာ ႐ုိက္ထားတဲ့ ပုံကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ။


Snow


သူ႔ကိုေတာ့ ဆီးႏွင္းဖုံးလႊမ္းေနတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြကို ႐ုိက္ကူးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ သူ႔ကို အသုံးျပဳရင္ မုိးေကာင္းကင္ျပာႀကီးကိုပါ သဘာ၀က်က် ႐ုိက္ကူးႏုိင္တာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာပုံကို ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။


Fireworks


သူ႔ကိုေတာ့ ညအေမွာင္ မုိးေကာင္းကင္မွာရွိတဲ့ မီး႐ွဴးမီးပန္းေတြကို ႐ုိက္လုိတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ သူ႔ကို အသုံးျပဳရင္ camera ကုိ Tripod နဲ႔ တင္ၿပီးမွသာ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္သင့္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ Fireworks ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ုိက္မယ္ဆုိရင္ ဓါတ္ပုံမွာ Conversion Lens လုိ႔ေခၚတဲ့ အနီး ကပ္မွန္ဘီလူးကို တပ္ဆင္ၿပီး မ႐ုိက္မိဖုိ႔ သတိထားရပါတယ္။


Source of : ဦးေအာင္လင္း ( စြမ္းရည္ျပည့္ Digital Camera ကုိင္တြယ္၊ ဓါတ္ပုံ႐ုိက္နည္းလက္စဲြ) မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။)Up