2007-08-17

ျမန္မာ Blog အလြယ္တကူျပဳလုပ္နည္း

ျမန္မာ Blog အလြယ္တကူျပဳလုပ္နည္း လမ္းညႊန္
ျမန္မာဘေလာ႔ခ္ လုပ္ခ်င္သူေတြ အဆင္ေျပေအာင္ အသံုး၀င္တဲ႔ အခ်က္ေတြကို ေရးသားထားတဲ႔ ပိုစ္႔ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ စုထားလိုက္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ဖတ္ၾကည္႔ၿပီးရင္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ အသစ္ေတြ႕ရင္ ေတြ႕သလို ဒီေနရာေလးမွာ တင္ထားေပးပါ ဦးမယ္။ အဆင္ေျပေျပရွာႏိုင္ေအာင္ ညာဘက္ဆိုဒ္ဘားမွာ လင္႔ခ္ကို ေဖာ္ၿပထားေပးပါမယ္။ ပိုမို လြယ္ကူ ေကာင္းမြန္တဲ႔ နည္းစနစ္ေတြရွိရင္လည္း အၾကံေပး ႏိုင္ပါတယ္။

No comments:

Up